@Sztejer: ale z komunikacyjnego punku widzenia to właśnie Niemcy są centrum Europy i zawsze byli