twój pies biegał samopas

@Lord_the_stroyer:

bez opieki

@Dave987654321:

ale pies nie był samopas i bez opieki. Brak smyczy nie oznacza, że pies jest bez opieki i nie ma się nad nim kontroli. Ba, nawet przepisy miejskie często nie nakazują smyczy. A jedynie nakładają obowiązek sprawowania kontroli (może być tresura) nad psem i przewiduje konsekwencje w przypadku braku takowej.