Istotą rywalizacji w każdej dyscyplinie sportu jest zasada fair Play. Jeśli inny zawodnik nie zachował się zgodnie z duchem rywalizacji sportowej doprowadzając innego zawodnika do niesportowego rozstrzygnięcia w celu zajęcia lepszego miejsca powinien być zdyskwalifikowany, ale to już powinny w jakiś sposób określać zapisy regulaminu który powinien być dostępny dla zawodnika i ewentualnie na stronie organizatora. Niestety regulamin zawodów został przez organizatora MOSIR Ząbki zdaje się usunięty (po kliknięciu linku na dole strony „REGULAMIN” jest błąd 404) o ile się nie mylę. Wszystkie inne dokumenty są dostępne co jest zastanawiające. Bez regulaminu trudno stwierdzić czy bieg był atestowany czy na trasie znajdowali się sędziowie itd. Jeśli faktycznie sytuacja miała miejsce wg. poszkodowanego zawodnika to powinien on mieć prawo zgodnie z zasadami regulaminu do środka odwoławczego do komisji sędziowskiej np. w formie protestu dotyczącego wyniku. Na stronie organizatora nie jest napisane czy bieg był atestowany, ale może warto spróbować zwrócić się do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ze skarga na organizatora kierując także kopię do Ministra Sportu i Turystyki, a także wysłać do organizatora zawodów lub jednostki nadzorującej.

Jako sędzia w innej dyscyplinie sportu z wieloletnim stażem i również biegacz (uczestniczyłem w Biegu Niepodległości w Warszawie tu ludzie bardziej sobie pomagają wzajemnie) nie wyobrażam sobie aby ktoś postępował w czystej rywalizacji sportowej.