@John_archer: Ale mówimy o telefonii komórkowej… coś ok 2 tyś Hz.