@KedanKedanowski: Nie ma potrzeby wyrażać sprzeciwu.

Religia jest opt-in.