pokaż mi w przepisach, taki przepis który mówi że na drodze dwujezdniowej masz zjechać na prawy pas? To jest polska tu można wyprzedzać prawym.

@prauat:
Art. 16.
1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

jak jedziesz prawym pasem wyprzedzasz to który przepis zwalnia Cię z Art 16?