Wpisiki

Wpisiki

Moje Wpisiki

@thebitterend: PPK, podobnie jak IKE, IKZE, PPE, będą stanowić całkowicie prywatny i dobrowolny element krajowego rynku emerytalnego. Zaliczane one będą do tzw. trzeciego filaru systemu emerytalnego. Dobrowolność, prywatny charakter i brak statusu wykonawcy zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, powodują, że brak jest możliwości potraktowania środków, które będą gromadzone w PPK jako środków publicznych. A to będzie uniemożliwiać ich transfer do ZUS. https://serwisemerytalny.rp.pl/bezpieczenstwo-pracowniczych-planow-kapitalowych/ Czytaj dalej...

Read more

@Mario7400: Właśnie. I w okresie świątecznym była epidemia odry i różyczki. Wszystko się zgadza. Kiedyś zdiagnozować dziecku alergię to było pół roku walki z alergologiem, żeby raczył testy zrobić. Mam brata, który miał alergie na wszystko, to wiem jak to wyglądało. Oczywiście podejrzenie odry miał, okazało się, że to ryba. Alergia na rybę. Mama była załamana. Czytaj dalej...

Read more