Sądy coraz częściej (na szczęście) rozwiewają te wątpliwości.

@MandarynWspanialy: niższej instancji. Cztery sprawy (włącznie z Częstochową) oczekują na NSA.

które są w kompetencjach samorządów i tak naprawdę to ministrowi nic do tego (

@MandarynWspanialy: tak dlugo jak sam napisał, sa zgodne z prawem. Czyli z warunkami, jakie cytował z ustawy.

Ten sąd zinterpretował to w odniesieniu do przepisów, na które powolał sie wojewoda i wyjaśnił, dlaczego na tej podstawie oddalil.
Tak dziala sad administracyjny. Nie rozpatrza calego spektrum sprawy.

Dlatego krzyk o tych wyrokach jako o wyrokach w odniesieniu do wszystkich samorządów to bym odpuścil. Ja poczekam na stanowisko NSA.