@sejsmita: „Utracona cześć Katarzyny Blum” level hard.