Można by zacząć od podniesienia wieku emerytalnego

@5da4266d3de6dbaf425a2d4fc16225d0: to nie jest rozwiązanie tylko przesunięcie długu w czasie – w żaden sposób nie pomaga to w likwidacji ZUSu.