Nasi pewnie upadną na kolana i będą skamleć o przebaczenie. Ha tfu