Dziwne, bo tego rodzaju obszczymury, mają zazwyczaj kotwicę na dresach i są „dumni z pochodzenia”..