@yolantarutowicz: Ty już znowu bredzisz nie na temat?