@krystynalaga: mam identycznie z dwu latka. Strach iść co wymyśli. Dlatego nie chodzimy.