przerost mięśnia sercowego tak kończy każdy wyczynowy sportowiec.