Fajnie, fajnie, ale nie mam zamiaru wysyłać skanu dokumentu tożsamości – da się to obejść?