@Baron_Al_von_PuciPusia: dlaczego Chiny miałyby rządzić światem? Jaki byłby tego cel?