@mily3city: @dixieman: po prostu mobilizacja betonu