@RubinWwa: A czy jeśli partia komunistyczna prześladuje katolików argumentując to tym że, będąc nieprzychylni partii osłabiają także państwo, to dobrze twoim zdaniem?