@DanteDMC: obniża z powodu niewydolności wątroby i ciągłego zatrucia alkoholem