@borowa90: Ele TSUE jest i tak olewany przez Polskę. Owszem kraje członkowskie maja decydować o objęciu danego państwa mechanizmem praworządności, ale podstawą jest raport o stanie przestrzegania prawa przygotowywany przez KE. Na podstawie także raportów TSUE, Komisji Weneckiej, AI, czy ONZ.